ธรรมดาคลินิก (Tamada Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
ABO ADVANCED PROGRAM
Sculptra
Branch
รัชดาภิเษก
Address
อาคารกลาสเฮ้าส์ ตึก A ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ธรรมดาคลินิก (Tamada Clinic)
 สาขา 
รัชดาภิเษก
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ธรรมดาคลินิก (Tamada Clinic)
 สาขา 
รัชดาภิเษก
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic