ทัมโปโปะ คลินิก ศูนย์บริการสุขภาพ ความงาม (TAMPOPO WELLNESS CENTER)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Original SKINBOOSTERS
Skin Sculpting Solution

พญ. ณัชศศิสม อรุณรัตนพงศ์

Branch
Address
99 65 ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ทัมโปโปะ คลินิก ศูนย์บริการสุขภาพ ความงาม (TAMPOPO WELLNESS CENTER)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ทัมโปโปะ คลินิก ศูนย์บริการสุขภาพ ความงาม (TAMPOPO WELLNESS CENTER)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic