ธาราคลินิก (TARA CLINIC)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Skin Sculpting Solution
Original SKINBOOSTERS

KRITAKORN YUNGYUEN, MD.

RAPHEEPHON PUENGPHIPHATTRAKOON, MD.

PHONGPHIWAT PRAWANTA, MD.

Branch
อุดรธานี
Address
289/3-4 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ธาราคลินิก (TARA CLINIC)
 สาขา 
อุดรธานี
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ธาราคลินิก (TARA CLINIC)
 สาขา 
อุดรธานี
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic