ธาราริน คลินิก (Tararin Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

พญ. ธรารัตน์ ปทุมพงษ์

Branch
มหาสารคาม
Address
90,92 ถนนผังเมืองบัญชา ตำบลตลาด เขตเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ธาราริน คลินิก (Tararin Clinic)
 สาขา 
มหาสารคาม
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ธาราริน คลินิก (Tararin Clinic)
 สาขา 
มหาสารคาม
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic