ธาราริน คลินิก (Tararin Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE

พญ. ธรารัตน์ ปทุมพงษ์

Branch
ร้อยเอ็ด
Address
80/3-4 ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง เขตเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ธาราริน คลินิก (Tararin Clinic)
 สาขา 
ร้อยเอ็ด
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ธาราริน คลินิก (Tararin Clinic)
 สาขา 
ร้อยเอ็ด
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic