ทวีชัยคลินิก (Taweechai Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ.ทวีชัย อริยพล

พญ.พิณัญญา พินิจกิจ

พญ.ศจิกา นครขวาง

พญ.นิชาดา ไร่วิบูลย์

พญ.พัจนา เวชอนุรักษ์

พญ.เบญจมาภรณ์ เมืองทิพย์

Branch
สยามสแควร์ ซ.5
Address
สยามสแควร์ ซ.5 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ทวีชัยคลินิก (Taweechai Clinic)
 สาขา 
สยามสแควร์ ซ.5
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ทวีชัยคลินิก (Taweechai Clinic)
 สาขา 
สยามสแควร์ ซ.5
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic