ทวีชัยคลินิก (Taweechai Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ.ทวีชัย อริยพล

พญ.พิณัญญา พินิจกิจ

พญ.ศจิกา นครขวาง

พญ.นิชาดา ไร่วิบูลย์

พญ.พัจนา เวชอนุรักษ์

พญ.เบญจมาภรณ์ เมืองทิพย์

Branch
สะพานใหม่ ดอนเมือง
Address
3/3003 ซ.ริมถนนพหลโยธิน ซ.52-54 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ทวีชัยคลินิก (Taweechai Clinic)
 สาขา 
สะพานใหม่ ดอนเมือง
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ทวีชัยคลินิก (Taweechai Clinic)
 สาขา 
สะพานใหม่ ดอนเมือง
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic