เท็ดดี้บี คลินิก (Teddybee clinic )

Available Products
Sculptra

นพ.พศวีย์ พงษ์เพชรอัมพร

นพ.นพสุข วิวาภิรมย์รัตน์

นพ.นวพัฒน์ เคลือบวัง

Branch
พระราม 2
Address
ชั้น2 ตึก S50 บ้านเลขที่ 122/1 ชั้น2 ห้องB1,B2,B3 ถ.พระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เท็ดดี้บี คลินิก (Teddybee clinic )
 สาขา 
พระราม 2
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เท็ดดี้บี คลินิก (Teddybee clinic )
 สาขา 
พระราม 2
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic