เดอะ แคปปิตอล คลินิก (The Capital Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ. ราเชนทร์ สอนมา

พญ.ธัญรัชต์ ปีเตอร์ส

นพ. ศราวุธ ศรีดี

นพ.ภัทร วิริยะบัณฑิต

นพ.จุทศ จักกายชวดล

Branch
โซล คลินิก (เชียงใหม่)
Address
2/4 หมู่3 ถ.ซุปเปอร์ ต.ช้างเผือก
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะ แคปปิตอล คลินิก (The Capital Clinic)
 สาขา 
โซล คลินิก (เชียงใหม่)
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอะ แคปปิตอล คลินิก (The Capital Clinic)
 สาขา 
โซล คลินิก (เชียงใหม่)
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic