เดอะโคลเวอร์ คลินิก (The Clover Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ.จุฑากร ศักด์สัมฤทธิ์

พญ.ศรินทิพย์ สุนทรัช

นพ.นัททพล ธรรมสิทธิ์

พญ.ชิตพัณน์ ปรีชาทรัพย์

Branch
อินเดกซ์ชัยพฤกษ์
Address
30/13 หมู่ที่4 ศูนย์การค้า Index Livingmall ชั้น 1 ตำบลอ้อมเกร็ด เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะโคลเวอร์ คลินิก (The Clover Clinic)
 สาขา 
อินเดกซ์ชัยพฤกษ์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอะโคลเวอร์ คลินิก (The Clover Clinic)
 สาขา 
อินเดกซ์ชัยพฤกษ์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic