เดอะโคลเวอร์ คลินิก (The Clover Clinic)

Available Products
ABO Active
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
ลาดพร้าว
Address
1693 ถนนพหลโยธิน ชั้น 9 ห้อง 909, จตุจักร
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะโคลเวอร์ คลินิก (The Clover Clinic)
 สาขา 
ลาดพร้าว
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic