เดอะโคลเวอร์ คลินิก (The Clover Clinic)

Available Products
ABO Active
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
สยามสแควร์วัน
Address
สยามสแควร์วัน ชั้น 6 โซน Rainy(ตรงข้าม ธอส.)เลขที่ 388 ถ.พระราม1 ปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะโคลเวอร์ คลินิก (The Clover Clinic)
 สาขา 
สยามสแควร์วัน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic