เดอะคราวน์คลินิก (The Crown By Skin First Clinic)

Available Products
Sculptra

นพ.ฉัตรชัย ลิ้มอรุโณทัย

Branch
เชียงใหม่
Address
2 เลขที่ห้อง GCR110/1 Big C Extra เชียงใหม่ 94 หมู่4 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะคราวน์คลินิก (The Crown By Skin First Clinic)
 สาขา 
เชียงใหม่
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอะคราวน์คลินิก (The Crown By Skin First Clinic)
 สาขา 
เชียงใหม่
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic