ดิเอสเซ้นต์ เมดิคอล คลินิก (The Essence Medical Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution
Branch
โครงการน้ำทอง น่าน
Address
300/116-118 โครงการน้ำทองน่าน ต.ดู่ใต้ เขตเมืองน่าน จังหวัดน่าน
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ดิเอสเซ้นต์ เมดิคอล คลินิก (The Essence Medical Clinic)
 สาขา 
โครงการน้ำทอง น่าน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ดิเอสเซ้นต์ เมดิคอล คลินิก (The Essence Medical Clinic)
 สาขา 
โครงการน้ำทอง น่าน
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic