เดอะเฟสเท็น คลินิกเวชกรรม (The face 10 Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ.ประภัสสรา สุชานิธิกุล

Branch
เซ็นทรัล นครราชสีมา
Address
990,998 ห้อง 320 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะเฟสเท็น คลินิกเวชกรรม (The face 10 Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัล นครราชสีมา
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอะเฟสเท็น คลินิกเวชกรรม (The face 10 Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัล นครราชสีมา
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic