เดอะ เฟาน์เทน เวลเนส เซ็นเตอร์ (The Fountain Wellness Center)

Available Products
KYSSE
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Skin Sculpting Solution

นพ.นำพล ธรรมรักษา

Branch
Address
496-502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 10330
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะ เฟาน์เทน เวลเนส เซ็นเตอร์ (The Fountain Wellness Center)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอะ เฟาน์เทน เวลเนส เซ็นเตอร์ (The Fountain Wellness Center)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic