เดอะ กรีม คลินิก (The Gleam Clinic)

Available Products
Sculptra
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE

พญ.ชนิกา กุลภัทราภานพ

นพ อริยะ ทวีรุจจนะ

Branch
Address
เลขที่ 250/8 ซ.ลาดพร้าว 122 (มหายไทย1) แขวงพลับพลา
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะ กรีม คลินิก (The Gleam Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอะ กรีม คลินิก (The Gleam Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic