ดิอิมเมจ เมดิคอลเอสเทติก เซ็นเตอร์ (The IMAGE Medical Aesthetic Centre)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ.ชาคริต ปิลันธนากร

นพ.ปรัชญ์ พึ่งเจษฎา

พญ.นุชชรี ทองแก้ว

Branch
Address
ซ.3 โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ดิอิมเมจ เมดิคอลเอสเทติก เซ็นเตอร์ (The IMAGE Medical Aesthetic Centre)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ดิอิมเมจ เมดิคอลเอสเทติก เซ็นเตอร์ (The IMAGE Medical Aesthetic Centre)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic