เดอะ คลาส คลินิก (The Klass Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
KYSSE
NASHA & OBT Dermal Filler
Sculptra
Original SKINBOOSTERS

นพ.วีระพล พฤกษานนทชัย

พญ.เทียนทอง เทียนบุญส่ง

นพ.ธนัตถ์​ ภาณุ​วรรณ​ากร

พญ.เก็จมุกฐ์ ไซพันธ์แก้ว

พญ.อภิชญา ตันนิรันดร

Branch
ราชพฤกษ์
Address
6, 15 ถนน ราชพฤกษ์ ตำบล อ้อมเกร็ด
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะ คลาส คลินิก (The Klass Clinic)
 สาขา 
ราชพฤกษ์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอะ คลาส คลินิก (The Klass Clinic)
 สาขา 
ราชพฤกษ์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic