เดอะไลน์ คลินิก (The Line Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Skin Sculpting Solution
KYSSE

พญ.ปรียาภรณ์ มณีจันทร์

Branch
ฉะเชิงเทรา
Address
1143 5-6 ถนน เทพคุณากร ตำบล หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะไลน์ คลินิก (The Line Clinic)
 สาขา 
ฉะเชิงเทรา
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอะไลน์ คลินิก (The Line Clinic)
 สาขา 
ฉะเชิงเทรา
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic