เดอะลอฟท์คลินิก (The Loft Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ.วรภัทร ลิ้มสุทธิวันภูมิ

นพ.ธนสาร เรืองพัฒนา

นพ.ศุภสิธย์ ตันติวงษ์

นพ.นรินทร์ กันภัย

พญ.เทียนทอง เทียนบุญส่ง

นพ.วีระวิชย์ วาทีทิพย์

Branch
Address
อเวนิว, ชั้น 3, 33 ซ. ราชครู
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะลอฟท์คลินิก (The Loft Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอะลอฟท์คลินิก (The Loft Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic