เดอะลอฟท์ คลินิก (The Loft clinic )

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
สีลม
Address
3ีu003-3u004 ชั้น 3 Silom Edge 2 ถ.สีลม ข.สุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะลอฟท์ คลินิก (The Loft clinic )
 สาขา 
สีลม
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic