เดอะเมโทรคลินิกเวชกรรม (THE METRO Clinic)

Available Products
Skin Sculpting Solution

นพ.ภาสวี นาฑีทอง

นพ.ชานน วงศ์เจริญ

พญ.พีรยา ลิขิตเกียรติกุล

พญ.ธนาทิป อนุชาญ

Branch
Address
57 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะเมโทรคลินิกเวชกรรม (THE METRO Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอะเมโทรคลินิกเวชกรรม (THE METRO Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic