เดอะ เนสซี่คลินิก (The Nessy Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

น.ส.ณิชกานต์ พลศิลา

Branch
สยามสแควร์วัน ชั้น 3
Address
อาคารสยามสแควร์วัน ชั้น 3 388 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะ เนสซี่คลินิก (The Nessy Clinic)
 สาขา 
สยามสแควร์วัน ชั้น 3
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอะ เนสซี่คลินิก (The Nessy Clinic)
 สาขา 
สยามสแควร์วัน ชั้น 3
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic