เดอะ ภู แบงค็อก คลินิก (The Phu Bangkok clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
นครศรีธรรมราช
Address
129/599 หมู่บ้านเมืองทอง ถ.วันดีโฆษิตกุล เขตเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะ ภู แบงค็อก คลินิก (The Phu Bangkok clinic)
 สาขา 
นครศรีธรรมราช
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอะ ภู แบงค็อก คลินิก (The Phu Bangkok clinic)
 สาขา 
นครศรีธรรมราช
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic