เดอะสกิน คลินิก (The Skin clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
ท็อปมาเก็ต เพลส อุดมสุข
Address
ชั้น 1 ติดกับร้านแว่นท็อปเจริญ เลขที่59 ห้อง113-114 ถ.เฉลิมพระเกียริติ์
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะสกิน คลินิก (The Skin clinic)
 สาขา 
ท็อปมาเก็ต เพลส อุดมสุข
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอะสกิน คลินิก (The Skin clinic)
 สาขา 
ท็อปมาเก็ต เพลส อุดมสุข
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic