เดอะเวลคลินิก (The Vell Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
เอสพลานาด
Address
99 ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาดรัชดา ห้อง 222 ชั้น 2 ถ.รัชดาภิเษก
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะเวลคลินิก (The Vell Clinic)
 สาขา 
เอสพลานาด
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอะเวลคลินิก (The Vell Clinic)
 สาขา 
เอสพลานาด
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic