เดอะเวล เมดิคอล คลินิก (The Vell Medical Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
สัมมากรเพลส
Address
ห้างสรรพสินค้าสัมมากรเพลส เลขที่ 86 อาคารD ห้อง 219 ชั้น 2 ถนนรามคำแหง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะเวล เมดิคอล คลินิก (The Vell Medical Clinic)
 สาขา 
สัมมากรเพลส
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอะเวล เมดิคอล คลินิก (The Vell Medical Clinic)
 สาขา 
สัมมากรเพลส
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic