เดอะ วิลล่า ออร่า คลินิก (The Villa Aura Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Skin Sculpting Solution
ABO ADVANCED PROGRAM
KYSSE

พญ.นันทิยา ทองตัน

นพ.อนุศักดิ์ แสงสม

Branch
Porto de Phuket
Address
Central Porto De Phuket ถ.เชิงทะเล ต.เชิงทะเล เขตถลาง จังหวัดภูเก็ต
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะ วิลล่า ออร่า คลินิก (The Villa Aura Clinic)
 สาขา 
Porto de Phuket
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอะ วิลล่า ออร่า คลินิก (The Villa Aura Clinic)
 สาขา 
Porto de Phuket
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic