ฐิติมา คลินิกเวชกรรม (Thitima Medical and Aesthetic Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Sculptra
Original SKINBOOSTERS

พญ.ฐิติมา อินทรา

พญ.พิชญ์จุฑา จารุแพทย์

Branch
Address
66 ถนนเทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ฐิติมา คลินิกเวชกรรม (Thitima Medical and Aesthetic Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ฐิติมา คลินิกเวชกรรม (Thitima Medical and Aesthetic Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic