ยูคลินิก โดยคลินิกแพทย์หญิงอุทัยวรรณ (U clinic by Uthaiwan Medical Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

พญ.อุทัยวรรณ วงษ์ศรีแก้ว

Branch
Address
650 ม.13 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ยูคลินิก โดยคลินิกแพทย์หญิงอุทัยวรรณ (U clinic by Uthaiwan Medical Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ยูคลินิก โดยคลินิกแพทย์หญิงอุทัยวรรณ (U clinic by Uthaiwan Medical Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic