วชิราภรณ์-พิษณุ คลินิก (vachiraphon-phitsanu clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

พญ.วชิราภรณ์ สุจริตวณิชพงศ์

Branch
Address
วชิราภรณ์คลินิก ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ ต.สุเทพ เขตเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
วชิราภรณ์-พิษณุ คลินิก (vachiraphon-phitsanu clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
วชิราภรณ์-พิษณุ คลินิก (vachiraphon-phitsanu clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic