เวนิตา คลินิกศูนย์เลเซอร์ ศัลยกรรมและความงาม หนองคาย (Venita Clinic)

Available Products
Sculptra

นพ.บูรณศักดิ์ วงค์ศิริภักกดิ์ดี

Branch
Address
441 หมู่ที่7 ตำบลในเมือง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เวนิตา คลินิกศูนย์เลเซอร์ ศัลยกรรมและความงาม หนองคาย (Venita Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เวนิตา คลินิกศูนย์เลเซอร์ ศัลยกรรมและความงาม หนองคาย (Venita Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic