โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู (W Plastic surgery hospital)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Original Collagen Biostimulator

นพ.กำธร ศิริพันธุ์

นพ.ณัฏฐดนัย บุญวงษ์รัชต์

พญ.ณัฐพร จิตตาศิรินุวัตร

นพ.บวรรัตน์ คำภีระ

พญ.อุไรรักษ์ ทรัพยสาร

พญ.ณัฐพิรดา โชคระดา

Branch
ลาดพร้าว
Address
25 ถ. ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู (W Plastic surgery hospital)
 สาขา 
ลาดพร้าว
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู (W Plastic surgery hospital)
 สาขา 
ลาดพร้าว
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic