วลีรัตน์ คลินิก (Waleerat Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE

พญ. อารดา ด่านณรงค์ชัย

พญ. ธัญสินี อุณหสุทธิยานนท์

Branch
สาขาลิตเติ้ลวอร์ค บางนา
Address
เลขที่ห้องD4 อาคาร D ที่ตั้ง 769 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
วลีรัตน์ คลินิก (Waleerat Clinic)
 สาขา 
สาขาลิตเติ้ลวอร์ค บางนา
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
วลีรัตน์ คลินิก (Waleerat Clinic)
 สาขา 
สาขาลิตเติ้ลวอร์ค บางนา
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic