วันดีคลินิก (Wandee Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ.นวพล ลิมป์ทวีชัย

Branch
เดอะสตรีทรัชดา
Address
ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ห้องเลขที่ 365 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
วันดีคลินิก (Wandee Clinic)
 สาขา 
เดอะสตรีทรัชดา
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
วันดีคลินิก (Wandee Clinic)
 สาขา 
เดอะสตรีทรัชดา
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic