ซาคิน มาสเตอร์ คลินิก (Zakin master Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
Address
99 หมู่2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด เทศบาลนครนนทบุรี เขตปากเกร็ด จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ซาคิน มาสเตอร์ คลินิก (Zakin master Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic