2023-10-17

กัลเดอร์มา ประเทศไทย เปิดตัว eZTracker แก้ปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์ปลอม

บริษัทกัลเดอร์มา (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท ซิลลิก ฟาร์มา (ประเทศไทย) เปิดตัวแอปพลิเคชัน “อีซี่แทร็กเกอร์” ผ่านเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ในการนำแอปพลิเคชันมาช่วยแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ยาปลอมในประเทศไทย ซึ่งพบว่า 1 ใน 10 ที่ตรวจพบมักเป็นสินค้าเลียนแบบหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของปลอม การนำแอปพลิเคชันอีซี่แทร็กเกอร์ (eZTracker) มาใช้งาน จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้

โดยแอปพลิเคชันนี้ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ทำให้สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปลอมด้วยการสแกน QR Code บนผลิตภัณฑ์ได้ จุดเด่นของแอปพลิเคชัน eZTracker คือการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ทั้งแพทย์และผู้ที่รับการบริการ ให้ได้รับรู้ถึงที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดจำหน่าย และสามารถตรวจสอบย้อนหลังไปยังต้นทางของผลิตภัณฑ์ได้ และในอนาคตบริษัทยังมีแผนต่อยอดให้แอปพลิเคชันสามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ยาประเภทอื่น เพื่อรองรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ด้วย

ที่มาของข้อมูล: ประชาชาติธุรกิจ