นพ. ชัยรัตน์ เสริมศิลป์

Position
LMT - Local Mentor Trainer
Education
  • Master degree of cosmetic Dermatology (ผิวหนังความงาม) วิทยาลัยแพทย์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Fellowship of cosmetic Program at Mount Sainai hospital University of Miami ประเทศ สหรัฐอเมริกา
Clinic/Hospital

Fiora Clinic

Trainer Activity

No upcoming trainer activities.