นพ.กันต์ สุวรรณรัต

Position
LMT - Local Mentor Trainer
Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Doctor of Medicine (MD.) (First Class Honors) Faculty of Medicine Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Diplomate Board of Dermatology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
  • Fellowship training: International Botulinum Toxin, Fillers, PDO Thread Lifting Workshop & Hands-on, The Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS), Seoul, South Korea
  • Fellowship training: Advanced Aesthetic Medicine and Anti-Aging Medicine, The American Board of Aesthetic Medicine (ABAM) San Diego, The United States of America
  • Certificate of training: Facial Anatomy Cadaver Training, Cornell University (IRL), New York City, The United States of America
  • Fellowship training: Advanced Botulinum Toxin and Dermal Fillers, Empire Medical Training Center, New York City, The United States of America
Clinic/Hospital

V Square Clinic

Trainer Activity

No upcoming trainer activities.