นพ.ฤาชา รัศมีโชติ

Position
SLMT - Senior Local Mentor Trainer
Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Higher Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Clinic/Hospital

Masterwork Clinic

Trainer Activity

No upcoming trainer activities.