นพ.สมยศ จงไพรัตน์

Position
Co Trainer
Education
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Doctor of Medicine (M.D.) Siriraj hospital Mahidol university
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Master of Science (Dermatology) Mae Fah Luang University
Clinic/Hospital

AIC ศูนย์นวัตกรรมความงาม

Trainer Activity

No upcoming trainer activities.