นพ.ธนนท์นัต กันต์นพฤทธิ์

Position
SLMT - Senior Local Mentor Trainer
Education
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Clinic/Hospital

เมโกะคลินิก

Trainer Activity

No upcoming trainer activities.