2023-10-17

‘กัลเดอร์มา’ เสริมศักยภาพพันธมิตรคลินิกความงามและแพทย์ความงาม ผ่านโครงการ ‘The Iconic Award & Top 100 Exclusive Clinic 2021’ และ ‘GAIN Training Platform’ เดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่แก่ธุรกิจความงามของไทยด้วยกลยุทธ์ ‘Partnership’

กัลเดอร์มา ผสานความร่วมมือพันธมิตรคลินิกความงามและแพทย์ความงามชั้นนำของไทยภายใต้กลยุทธ์ ‘Partnership’ พัฒนา academic training สู่ศูนย์กลางทางความรู้ด้านความงามสมัยใหม่ ต่อยอดศักยภาพแพทย์ไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคผ่านการคัดสรรคลินิกคุณภาพ โดยสร้างสรรค์รางวัล ‘The Iconic Award &Top 100 Exclusive Clinic 2021’ ให้เลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการยิ่งขึ้น

เดินหน้าต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ ‘Partnership’

เภสัชกรพิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการธุรกิจความงามประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอร์มา เปิดเผยว่า ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา บ. กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากศักยภาพของพันธมิตรคลินิกความงามและแพทย์ความงามที่ไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของกัลเดอร์มา ทั้งสารเติมเต็ม NASHA และ OBT ที่รวมถึงการฉีดฟิลเลอร์ปาก คาง ใต้ตา และร่องแก้ม และสารลดเลือนริ้วรอยจากประเทศอังกฤษ ทำให้สามารถเติบโตควบคู่กันอย่างแข็งแกร่ง และเพื่อแทนคำขอบคุณและร่วมเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนากลยุทธ์ผ่านการส่งมอบความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมา ผสานกับเทคนิคเฉพาะตัวของแพทย์ด้านความงาม ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคและวิวัฒนาการยุคใหม่สู่พันธมิตรคลินิกความงามและแพทย์ความงามให้สามารถต่อยอดการเติบโตไปพร้อมกันกับกัลเดอร์มาได้อย่างยั่งยืนและตอบโจทย์คนไข้ได้อย่างเหมาะสม

เภสัชกรพิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการธุรกิจความงามประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน

พัฒนา 2 โครงการสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่แก่ธุรกิจความงามของไทย

โดยในปีที่ผ่านมา กัลเดอร์มา ได้สร้างสรรค์แคมเปญพิเศษขึ้น 2 โครงการ คือ โครงการ The Iconic Award &Top 100 Exclusive Clinic 2021 และโครงการ GAIN (Galderma Aesthetics Injector Network) ซึ่งเป็น training platform ในการฝึกสอนแพทย์สำหรับการฉีดสารเติมเต็มให้มีความปลอดภัยและความสวยงามด้วยผลิตภัณฑ์ของกัลเดอร์มา

“‘The Iconic Award &Top 100 Exclusive Clinic 2021’ คือรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่พันธมิตรคลินิกความงามที่มีศักยภาพการเติบโตและความสำเร็จร่วมกับกัลเดอร์มาอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ใช้เกณฑ์การวัดผลแบบออร์แกนิก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงสุดควรคู่แก่รางวัลที่เราตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานรางวัลดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับทั้งในกลุ่มธุรกิจความงามและกลุ่มผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกคลินิกที่ผ่านการรับรอง ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.galdermaaestheticsthailand.com ส่วนโครงการ GAIN Training Platform นั้น บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์เฉพาะทางความงามและการปรับรูปหน้าชั้นนำของเมืองไทยกว่า 30 ท่าน เข้าร่วมเป็น training mentor เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ทักษะและพัฒนาศักยภาพของแพทย์ความงามในเมืองไทยผ่านการจัดอบรมในรูปแบบโปรแกรมระดับโลก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ในอนาคตกัลเดอร์มาวางแผนที่จะผลักดันให้ทีมแพทย์ training mentor ของไทยก้าวสู่การเป็น speaker ในเวทีระดับโลกต่อไป” เภสัชกรพิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ กล่าวเสริมถึงรายละเอียดการสร้างสรรค์ 2 แคมเปญพิเศษ

The Iconic Award &Top 100 Exclusive Clinic 2021

ชูนวัตกรรมสุขภาพความงามคู่กับการพัฒนากลยุทธ์ ‘Partnership’ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์อันทรงคุณค่าอย่างยั่งยืน

Advancing Dermatology for Every Skin Story คือปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกัลเดอร์มา เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพผิวในทุกช่วงชีวิตของผู้บริโภค ผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลความงาม รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพความงาม พร้อมเดินหน้าพัฒนากลยุทธ์ ‘Partnership’ ร่วมกับเหล่าพันธมิตรด้านธุรกิจความงามเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน “กัลเดอร์มาให้ความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับการพัฒนา academic training platform เพื่อพัฒนาทักษะทางหัตถการของแพทย์ด้วยเทคนิคที่ทันสมัยและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับโลกสู่กลุ่มผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจในทุกครั้งที่ใช้บริการ” เภสัชกรพิรพัฒน์กล่าวสรุป

รายชื่อทีมแพทย์ GAIN Trainers

พญ. วิไล ธนสารอักษร
นพ. ธันวา ตันสถิตย์
นพ. พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ
นพ. กัมพล โซ่เจริญธรรม
นพ. วชิระ คุณาธาทร
นพ. ธงชัย ปัณฑวนันท์
นพ. ธนนท์นัต กันต์นพฤทธิ์
นพ. ณัฐพล ลาภเจริญกิจ
พญ. รัมภา หลินปิยวรรณ์
นพ. ฤาชา รัศมีโชติ
นพ. คณิต วิทยาวนิชชัย
พญ. สรวลัย รักชาติ
นพ. ณัฐวุฒิ กลั่นเรืองแสง
นพ. ปรัชญ์ พึ่งเจษฎา
นพ. วัชพล ธนมิตรามณี
นพ. ราเชนทร์ สอนมา
นพ. พีรพงศ์ สุดสงวน
นพ. ทนงเกียรติ เทียนถาวร
นพ. พีรพงศ์ เจียมจิรชาติ
พญ. ภัทรชนน อัศววรฤทธิ์
นพ. นพพล คุณาธาทร
นพ. พิชัย แซ่ลิ้ม
นพ. ชัยรัตน์ เสริมศิลป์
พญ. ฉัตรษร ลิขิตอิศรา
และ ดร. ลี ยง ซอบ

รายชื่อคลินิกที่ได้รับรางวัล คลินิกที่มียอดใช้ผลิตภัณฑ์ Galderma Aesthetics Thailand สูงสุดประจำปี 2564

Top5 Chain Clinic เดอะคลีนิกค์
Top5 Chain Clinic นิติพล คลินิก
Top5 Chain Clinic วี สแควร์ คลินิก
Top5 Chain Clinic เอส แอล ซี คลินิก
Top5 Chain Clinic เคเคซี ของขวัญ คลีนิก
Top5 Single Clinic ด๊อกเตอร์เมฆ คลินิก
Top5 Single Clinic ฟิออร่า คลินิก
Top5 Single Clinic โรสลินเวลเนส เซ็นเตอร์
Top5 Single Clinic เฟิร์สคลินิก
Top5 Single Clinic เอมม่า คลินิก
Top10 Premium Clinic เมโก๊ะ คลินิก
Top10 Premium Clinic โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู
Top10 Premium Clinic บ้านหมอฟรุ๊ท คลินิกเวชกรรม
Top10 Premium Clinic ลักซ์ชูรี่ คลินิก
Top10 Premium Clinic แอล บี ซี คลินิก
Top10 Premium Clinic ด๊อกเตอร์ไลฟ์ คลินิก
Top10 Premium Clinic รัมภาดา คลินิก
Top10 Premium Clinic เดอโบ คลินิก
Top10 Premium Clinic พฤกษาคลินิก
Top10 Premium Clinic ศูนย์นวัตกรรมความงาม เอ ไอ ซี

ที่มาของข้อมูล: MARKETEER TODAY